فاصله...!!!

بازم با تمام وجودم میگم:

مهربونم، عشق من

هر کجا باشی و باشم

قلبقلبعاشقانه دوست دارمقلبقلب

ناراحتو خیلی دلتنگتمناراحت

(کاش پیش هم بودیم عزیزم)

/ 1 نظر / 22 بازدید
فرشته

سلام بدم اومد گفتی تنهات گذاشتما بهم برخورد[قهر] ما که رفیق نیمه راه نیستیم[عصبانی] می بخشمت[زبان][چشمک] بای بای[خداحافظ]